WFOŚIGW

Termomodernizacja budynków mieszkalnych: Szymanowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6; Piłsudskiego 3, 5, 5A, 5B;Bema 41; Sikorskiego 2
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bartoszycach
Planowany koszt inwestycji:
3 664 891,14 zł, w tym:
pożyczka z WFOŚiGW – 3 212 589,00zł
środki własne – 452 302,14zł

Zadanie polega na termomodernizacji dziesięciu budynków znajdujących się w zasobach SM „BUDOWLANI”, co obejmuje swoim zakresem:
– docieplenie ścian zewnętrznych,
– docieplenie stropodachów,
– wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych,
– malowanie elewacji,
– odnowienie cokołów,
– zabezpieczenie stropodachów przed dostępem ptaków,
– montaż budek dla ptaków na elewacji budynków.

Prowadzone prace mają na celu polepszenie komfortu cieplnego mieszkańców budynków, jak również dostosowanie izolacyjności przegród zewnętrznych do Warunków Technicznych na rok 2021.