Termomodernizacja 9 budynków NFOSIGW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach” nr POIS.01.03.02-00-0030/17

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 9 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bartoszycach przy ul. Piłsudskiego 4, 4a, 6, 6a, 7 i przy ul. Chilmanowicza 1,3,5,7

Dofinansowanie projektu z UE: 3 602142,33 zł

Wykonując obowiązek wynikający z zawartej w dniu 9.08.2019r. pomiędzy Spółdzielnią a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0030/17-00 Projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach POIS.01.03.02-00-0030/17-00 w ramach poddziałania 1.2.3 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bartoszycach niniejszym informuje, że wszelkie podejrzenia wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych powstałych w związku z realizacją projektu można zgłaszać poprzez narzędzia informatyczne udostępnione przez Instytucję Zarządzającą na dedykowanym POIiŚ serwisie Internetowym http://poiis.nfosigw.gov.pl/ w zakładce zgłaszanie nieprawidłowości, na specjalny adres e-mail lub korzystając z elektronicznego formularza.