Program Regionalny – Narodowa Strategia Spójności

    tutaj
  • Strona domowa
  • Program Regionalny – Narodowa Strategia Spójności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach korzystała z pomocy w ramach projektu:

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii - część 2. nr UDA - RPWM.04.01.01-28.043/11-00

pomoc w ramach Osi priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”

Działania 4.1 – „Humanizacja blokowisk

Poddziedzina 4.1.1 – „Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty”

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.