MENU
POLITYKA PRYWATNOŽîCI
PROJEKT

Poprawa warunkˇw technicznych oraz jakoÂci ┐ycia mieszka˝cˇw budynkˇw wielorodzinnych wybudowanych w przestarza│ej technologii – cz੠2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Ca│kowita wartoŠ projektu:
1.950.206,97z│

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud┐etu pa˝stwa:
936.149,38 z│

Beneficjent – Spˇ│dzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

Wykonanie instalacji CWU i modernizacja instalacji CO - wynik
   | modyf:2020-12-29, 14:47 | 3909 ods│on
serwiszglossie
do gˇry | modyf:2020-12-29, 14:47 | 3909 ods│on
Ods│ony: 13175 :: Online: 6 :: | administracja