MENU
POLITYKA PRYWATNOCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakoci ycia mieszkaców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzaej technologii – cz 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Cakowita warto projektu:
1.950.206,97z

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa:
936.149,38 z

Beneficjent – Spódzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

Sierpie 2018
   | modyf:2016-05-30, 11:16 | 21848 odson
serwiszglossie

PORZDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” W BARTOSZYCACH w dniu 18 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy penomocnictw.

3. Wybór Prezydium– Przewodniczcego Zebrania, Sekretarza Zebrania.

4. Przyjcie porzdku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Podjcie uchway w sprawie zmiany Statutu.

7. Podjcie uchway w sprawie oznaczenia najwyszej sumy zobowiza zaciganych przez Spódzielni w latach 2018/2019 tytuem poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

8. Zakoczenie obrad.
do gry | modyf:2016-05-30, 11:16 | 21848 odson
Odsony: 3506 :: Online: 2 :: | administracja
>