MENU
POLITYKA PRYWATNOCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakoci ycia mieszkaców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzaej technologii – cz 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Cakowita warto projektu:
1.950.206,97z

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa:
936.149,38 z

Beneficjent – Spódzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

Odsony: 3737 :: Online: 4 :: | administracja
>