MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

   | modyf:2016-02-18, 12:53 | 2810 odsłon
serwiszglossie

Aktualna taryfa dla ciepła zatwierdzona decycją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OGD-2410-26(18)/2014/325/XI/KKr oraz porównanie za lata 2014-2016.

LP. grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała zmienna
roczna miesiąc roczna miesiąc
  zł / MW zł / GJ zł / m3 zł / MW zł / GJ
A
1 A 2014 53 445,72 4 453,81 22,82 30,75 18 587,01 1 548,92 8,56
1 A 2015 48 767,76 4 063,98 20,45 31,85 19 725,77 1 643,81 9,30
1 A 2016 47 154,52 3 929,54 20,22 35,65 20 472,05 1 706,00 9,64
B
2 B 2014 53 445,72 4 453,81 22,82 30,75 25 684,02 2 140,34 11,31
2 B 2015 48 767,76 4 063,98 20,45 31,85 29 282,05 2 440,17 12,93
2 B 2016 47 154,52 3 929,54 20,22 35,65 29 472,42 2 456,04 13,43
C
3 C 2014 53 445,72 4 453,81 22,82 30,75 19 897,45 1 658,12 9,04
3 C 2015 48 767,76 4 063,98 20,45 31,85 22 409,71 1 867,89 10,43
3 C 2016 47 154,52 3 929,54 20,22 35,65 20 210,53 1 684,21 9,78
D
4 D 2014 53 445,72 4 453,81 22,82 30,75 11 574,94 964,58 5,47
4 D 2015 48 767,76 4 063,98 20,45 31,85 12 562,73 1 046,89 6,38
4 D 2016 47 154,52 3 929,54 20,22 35,65 13 575,56 1 131,30 6,56
 
  Stawka opłaty  
  miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło  
   
  zł/MW zł/GJ  
5 E 2014 3 606,43 58,08  
5 E 2015 4 175,66 64,17  
5 E 2016 4 140,97 64,37  

 
do góry | modyf:2016-02-18, 12:53 | 2810 odsłon
Odsłony: 4920 :: Online: 3 :: | administracja