MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

   | modyf:2014-02-22, 20:49 | 9017 odsłon
serwiszglossie

UCHWAŁA NR  4/08 

 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach

z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach.

 

Na podstawie § 64 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bartoszycach, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1  

Udziela się absolutorium Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                                                    Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

         Stanisław Dubicki                                                                          Jadwiga Kalinowska

Przewodniczący I Części Walnego Zgromadzenia                           Sekretarz I Części Walnego Zgromadzenia

 

      Tadeusz Moczydłowski                                                                         Stefan Miklusz

Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia                          Sekretarz II Części Walnego Zgromadzenia

 
          Mirosław Maliniak                                                                                 Jan Klimko

Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia                          Sekretarz III Części Walnego Zgromadzenia 

 
do góry | modyf:2014-02-22, 20:49 | 9017 odsłon

Warning: readfile(/home/budowlani/ftp/nowa/konf/lang/pl/podstrony/1215412280/podmenu/1215413328/keywords.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/budowlani/ftp/nowa/srodek.php on line 900
Odsłony: 12328 :: Online: 3 :: | administracja