MENU
POLITYKA PRYWATNOŽîCI

PROJEKT

Poprawa warunków technicznych oraz jakoÂci ┐ycia mieszka˝ców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarza│ej technologii – cz੠2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Ca│kowita wartoŠ projektu:
1.950.206,97z│

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud┐etu pa˝stwa:
936.149,38 z│

Beneficjent – Spó│dzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

PROJEKT WFOSIGW

Termomodernizacja

Partner Ubezpieczeniowy

Ods│ony: 3519 :: Online: 3 :: | administracja
>