MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

 

 Poprawa warunków technicznych oraz jakości  życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

                                          

PROJEKT WFOSIGW

 

Przetarg - wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych
   | modyf:2014-02-22, 20:23 | 275 odsłon
serwiszglossie

 O G Ł O S Z E N I E

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. OKRZEI 6 w BARTOSZYCACH
zleci wymianę lamp oświetleniowych na klatkach schodowych
i w korytarzach piwnicznych
 
1.Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2018 r. o godz.9⁰⁰.
3.Wszelkich informacji udziela Pani Teresa Andruszkiewicz tel. 89-627-13-60.
4.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ :
 
W ADMINISTRACJI NR 1 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI’’ PRZY ULICY OGRODOWEJ 1B.
 
 
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Protesty i odwołania nie będą rozpatrywane.do góry | modyf:2014-02-22, 20:23 | 275 odsłon
Odsłony: 2672 :: Online: 2 :: | administracja