MENU
POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
PROJEKT

 

 Poprawa warunków technicznych oraz jakości  życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii – część 2”

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
1.950.206,97zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa: 
936.149,38 zł

Beneficjent – Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bartoszycach

                                          

Zapytanie o cenę - wykonanie pokrycia dachu
   | modyf:2014-02-22, 20:23 | 11269 odsłon
serwiszglossie

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI w Bartoszycach ul. Bema 32

zleci w ramach zapytania o cenę wykonanie pokrycia papowego dachu

przy ulicy Dąbrowskiego 13 i 14

1. Przedmiar robót  oraz druk oferty ,określający  niezbędne dane dla oferenta, w celu sporządzenia oferty do pobrania w Administracji osiedla nr 1 przy ulicy Ogrodowej 1B.

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2016 r. o godz. 9⁰⁰.

3. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni.

4. Wszelkich informacji odnośnie przetargu udziela Pani Teresa Andruszkiewicz tel. 89-627-13-60.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Protesty i odwołania nie będą rozpatrywane.
do góry | modyf:2014-02-22, 20:23 | 11269 odsłon
Odsłony: 91215 :: Online: 4 :: | administracja